0963 374 688

Hóa chất Ecopoly HC (C5 system)

Ecopoly HC là Polyol sử dụng chất trợ nở C5, sản phẩm cho ra xốp có độ cứng cao, khả năng cách âm cách nhiệt tốt nhất trên thị trường, so với các dòng Polyol sử dụng các chất trợ nở khác.

Hóa chất ECOPOLY HC

Hóa chất ECOPOLY HC

ECOPOLY-HC là Polyol pha trộn với Cyclopentane (C5) để sản xuất xốp cách nhiệt trong các kho lạnh, panel, vv… Sản phẩm tạo bọt xốp có thời gian ngắn, hệ số K thấp và cường độ nén cao, tế bào xốp đồng đều, cũng như sự ổn định kích thước tốt.