0865 201 001

Color coated (Tôn mạ màu)

Bảng giá Color coated (Tôn mạ màu)

STT
Chủng loại(mm)
Tỷ trọng(kg/md)
Đơn giá(VND/md)
Ghi chú
01
200 x 500
152,000
02
200 x 700
504,000
03
200 x 900
250,000
04
1000 x 500
150,000
Sản phẩm cùng loại