0865 201 001

Roofing (Tôn cuộn)

Bảng giá Roofing (Tôn cuộn)

STT
Chủng loại(mm)
Tỷ trọng(kg/md)
Đơn giá(VND/md)
Ghi chú
01
0.200x1200
500,000
02
0.350x1200
150,000
03
0.500x1200
200,000
04
0.302 x 1200
250,000
Sản phẩm cùng loại