0865 201 001

Styrofoam (Tôn xốp)

Bảng giá Styrofoam (Tôn xốp)

STT
Chủng loại(mm)
Tỷ trọng(kg/md)
Đơn giá(VND/md)
Ghi chú
Sản phẩm cùng loại